01

CINE SUNTEM

Statut
Fundaţia Pro Educatione este o persoană juridică de drept privat, de sine stătătoare, non-guvernamentală, autonomă şi are personalitate juridică. Fundaţia este o organizaţie educaţională şi de cultură, independentă.
Principiul după care funcţionează fundaţia este: „Dreptul la educaţie este ca şi dreptul la viaţă”. Ea promovează acţiunile cu caracter educaţional, umanitar şi social.

Misiune

Fundația Pro Educatione își propune promovarea de activităţi sociale, instructiv-educative; înființarea unor centre sociale care să ofere sprijin moral şi material tinerilor şi copiilor, categoriilor sociale devaforizate etc.

…detalii

Beneficiari

În prezent, beneficiarii direcți ai activității fundației sunt elevi de liceu. Cei mai mulți dintre ei provin din mediul rural și au posibilități materiale reduse pentru a urma un liceu în mediul urban.

Principii

Fundaţia va promova valorile democraţiei şi ale statului de drept, normele morale şi religioase, armonia interumană, combătând prin orice mijloace manifestările antisociale, inumane, lezarea imaginii personalităţii, a onoarei şi demnităţii individului. În realizarea obiectivelor de ordin educaţional …

…detalii

Consiliu director

Tamaş Sebastian Petru, președinte
Robu Claudiu, vicepreședinte
Gherguţ Alois, vicepreședinte
Gheţ Andreea, secretar
Farcaş Marius, membru
Purţuc Dumitru, membru

02

CE FACEM

1

Găzduim elevi de liceu

Căminul Xaveranum pune la dispoziția elevilor: dormitoare, săli de studiu, sală de calculatoare, cantină, sală de festivități, capelă, un teren de sport etc. Elevii sunt supravegheați în perioada anului școlar de două pedagoge și de personalul fundației, care locuiește în incinta Căminului.

…detalii

liceul-catolic-iasi-caminul-xaverianum
2

Susținem performanța

Organizăm diferite activități: cursuri de pregătire suplimentară, ore de canto și intrumente muzicale, întâlniri cu personalități culturale, spectacole prin care promovăm talentul și abilitățile elevilor, vizite la teatru, filarmonică și alte obiective culturale, serate culturale-recrative etc.

…detalii

3

Bursă de excelență

În amintirea doamnei prof. dr. Mariana-Georgeta Purțuc, s-a constituit un Premiu de Excelență, pe care îl vor primi 20 de șefi de promoție ai Colegiului Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași. Premiul are valoarea de 1000 E. 

Iată lista premianților

1. Bișog Cristian (2018-2019)

2. Rusu Mihai-Cosmin (2018-2019) 

4

Burse de studiu

Anual, aproximativ 15-20 de elevi ce provin din familii defavorizate sunt susținuți pentru continuarea studiilor liceale. Prin grija diferitor binefăcători, acești elevi primesc cazare și masă în Căminul Xaverianum. 

5

Formare spirituală

Respectând libertatea religioasă a fiecărui elev, aceștia au posibilitatea să participe la servicii religioase și să primească îndrumări spirituale. În Cămin există o capelă, ce poate servi realizării acestui obiectiv.

03

CE POTI FACE TU?

Fii voluntar!
În activitățile pe care le desfășurăm, puteți veni în sprijinul elevilor de liceu prin următoarele de activități de voluntariat:
– Meditații suplimentare cu elevii (limba română, matematică, chimie, biologie, limba engleză, muzică etc.)
– Bucătărie (ajutor bucătar etc.)
– Pedagog (activități de supraveghere elevi etc.)
– Activități de întreținere (electrician, tâmplar, îngrijitor etc.)

Redirecționează 2%

Dacă sunteți salariat sau pensionar, puteți susține financiar proiectele noastre fără să vă fie afectat bugetul, cerând statului să redirecționeze către Fundația Pro Educatione 2% din impozitul pe venit pe care l-ați plătit. Trebuie doar să completați și să depuneți (sau să trimiteți prin postă) până la data de  15 martie 2020 formularul 230 (pentru impozitul pe salariu) la Administrația Finanțelor Publice de care aparțineți.

FORMULAR PRECOMPLETAT cu datele Fundatiei Pro Educatione

Semnați formularele și depuneți-le sau trimiteți-le prin poștă recomandat la Administrația Finanțelor Publice a localității de domiciliu.

Conform O.G. nr.92/2003, art.11, alin (4), beneficiarii sumelor obținute prin completarea formularelor 230 sau 200 nu pot obține informații cu caracter fiscal din care să reiasă „identitatea vreunei persone fizice sau juridice”. Donatorii, în caz că doresc, pot să comunice fundației faptul că au depus formularele respective.

…detalii

rsz_sponsorizeaza

SPONSORIZEAZĂ

Există diferite proiecte pentru care Fundatia Pro Educatione apelează la sprijinul dumneavoastră și în care vă puteți implica:
– sprijinirea unui elev sa urmeze cursurile liceale;
– organizarea unei excursii la sfârșitul anului școlar;
– schimbarea veselei la cantină
– îmbunătățirea mobilierului
– susținerea facturilor pentru diferite contracte (energie, gaz, apă, hrană etc.)
Puteți susține aceste programe, făcând o donație prin transfer bancar, direct în contul nostru:
Beneficiar: FUNDAȚIA PRO EDUCATIONE
Cod de identificare fiscală: 26350034
Adresa: Iași, str. Frederich, nr. 18
Cont bancar (IBAN):
RO30BRDE240SV60079222400 cont in euro
RO12BRDE240SV47756702400 cont in lei

…detalii

Donație bunuri
De un real folos sunt bunurile materiale de care avem nevoie:
– Alimente
– Produse de igienă
– Mobilier
– Cărți
– Îmbrăcăminte etc.
Pentru donații și pentru a vă asigura că este cu adevărat nevoie de ele, puteți vizita sediul Fundatiei Pro Educatione (Iași, str. Frederich, nr. 18) sau puteți contacta conducerea (fundatiaproeducatione@gmail.com; 0232.407.107)

05

Contact

Fundatia Pro Educatione

Iași - 700469, str. Frederick, nr. 18
Tel: 0232.407.107
fundatiaproeducatione@gmail.com

Cont bancar:

Cod de identificare fiscală: 26350034
RO30BRDE240SV60079222400 cont in euro
RO12BRDE240SV47756702400 cont in lei