Misiune

Fundația Pro Educatione își propune:

  • promovarea de activităţi sociale, instructiv-educative;
  • înființarea unor centre sociale care să ofere sprijin moral şi material tinerilor şi copiilor, categoriilor sociale devaforizate;
  • susţinerea de activităţi de perfecţionare şi pregătire a personalului didactic şi a personalului de conducere din sistemul educaţional;
  • oferirea de consiliere şi orientare profesională, morală;
  • promovarea şi încurajarea editării şi publicării de carte şi a unor reviste proprii;
  • promovarea culturii, ştiinţei, artei şi a cercetării ştiinţifice pentru formarea de specialişti cu înaltă calificare în diferite domenii, care să facă faţă cerinţelor noii societăţi;
  • susţinerea activităţii de protecţia mediului, de ajutor umanitar;
  • înfiinţarea unor centre de educaţie permanentă, organizarea de cercuri ştiinţifice, cenacluri culturale, expoziţii, simpozioane pe teme cultural-ştiinţifice şi de artă, spectacole, meditaţii, consultaţii, conferinţe pe diferite teme;
  • acordarea de burse de studii în ţară şi străinătate pentru tinerii cu performanţe deosebite, precum şi acordarea de burse sociale şi alte forme de ajutor de tip umanitar.