Principii

Fundaţia va promova valorile democraţiei şi ale statului de drept, normele morale şi religioase, armonia interumană, combătând prin orice mijloace manifestările antisociale, inumane, lezarea imaginii personalităţii, a onoarei şi demnităţii individului. În realizarea obiectivelor de ordin educaţional, Fundaţia Pro Educatione se călăuzeşte după următoarele principii:

  1. comunitatea ei este deschisă cetăţenilor români şi străini fără discriminări;
  2. membrii comunităţii au libertatea de gândire, de conştiinţă, de exprimare, în conformitate cu principiile creştine. Ei îşi exercită funcţiunile fără discriminare sau represiune;
  3. cercetarea şi instruirea sunt libere de îngrădiri sau condiţionări politice. Spaţiul educaţional nu este teren de confruntare între partidele politice;
  4. cercetarea se află la temelia instruirii. Instruirea se realizează la nivelul principiilor şi metodelor de astăzi şi este deschisă progresului;
  5. activitatea didactică se desfăşoară în limba română;
  6. se pot organiza cursuri sau cicluri de pregătire integrată în limbile de mare circulaţie internaţională;
  7. activităţile se organizează ţinând seama de criteriile de eficienţă ale zilelor noastre. Se acordă prioritate iniţiativelor didactice şi programelor ştiinţifice care se evidenţiază prin performanţă;
  8. valorile cunoaşterii sunt universale. Progresul cunoaşterii presupune interacţiunea, ascultarea reciprocă a punctelor de vedere şi dialog argumentativ.